HİZMETLERİMİZ
Untitled Document
Dahilde İşleme

Şartlı Muafiyet kapsamında işlenmek üzere geçici ithal edilecek olan eşyanın ithal işlemleri. İşlenmiş ürünün geldiği veya 3. bir ülkeye yeniden ihracı.Buna ilişkin İzin/İzin Belgesi alınması ile bu kapsamdaki Teminatların takip ve çözüm işlemleri.