HİZMETLERİMİZ
Untitled Document
Gümrük Kontrolü Altında İşleme

Herhangi bir işleme tabi tutulmak üzere yurt dışından gelen ürünlerin ithal işlemleri buna ilişkin izinlerin alınması işlem görmüş ürünün vergilendirilmesi