BİLGİ ve MEVZUAT
Untitled Document
T.C. Gümrükleri Baş Müdürlüklerine Bağlı Gümrükler İçin İstenilen Evraklar

1. Vekaletname

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. İmza Sirküleri

4. Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi Olduğunuza Dair)

5. Ticaret Odası Kayıt sureti

6. Mali Müşavirinizin Vergi numarasını belirtir Vergi Dairesi yazısı

7. İmza sirkülerindeki imza atmaya yetkili şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi

(YUKARIDAKİ EVRAKLARIN HEPSİ ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ OLACAK)