BİLGİ ve MEVZUAT
Untitled Document
Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İthal Evrak Dökümanı

1. İthal eşyaya ait orijinal fatura

2. İthal eşya'ya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)

3. Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)

4. Navlun faturası

5. Banka transfer dekontu veya % KKDF

6. Ordino

7. Konşimento

8. Çeki Listesi

9. Avrupa'dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi