BİLGİ ve MEVZUAT
Untitled Document
Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İhraç Evrak Dökümanı

1. Resmi Türkçe fatura

2. Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)

3. Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)

4. Diğer ülkeler için Menşe şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)

5. Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir)

6. Göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)

7. Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatla ilgili belgeler

8. İthal edilen eşyanın İhracatında İthalata ait tek idari belge ve ekleri